εκπαίδευση και αναψυχή από το 1969

Μαθήματα

Μετά την άφιξή τους, οι μαθητές μας κάνουν ένα διαγνωστικό τέστ Αγγλικών με το οποίο κατατάσσονται σε τμήματα ανάλογα με την ηλικία και τις γνώσεις τους. Τα μαθήματα γίνονται από καθηγητές που είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στη διδασκαλία της Αγγλικής για ξένους. Οι σπουδαστές εκπαιδεύονται και στη βελτίωση των γενικών τους ικανοτήτων όπως στην ανάγνωση, τη γραφή, την κατανόηση προφορικού λόγου και τη συνομιλία. Κάθε εβδομάδα, ξεκινά μία νέα ενότητα, πράγμα που επιτρέπει πάντα στους νεοαφιχθέντες σπουδαστές να ξεκινούν από την αρχή.

Οι μικρότεροι μαθητές συμπληρώνουν κάθε εβδομάδα περισσότερες από 16 ώρες διδασκαλίας. 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους. Πρόσθετα μαθήματα συνομιλίας μπορούν να γίνονται κάποια απογεύματα, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τμήμα είναι 16, ενώ ο μέσος όρος είναι 12.

Στο τέλος των μαθημάτων, απονέμεται από το Διευθυντή Σπουδών ένα Επίσημο Πιστοποιητικό Σπουδών σε κάθε σπουδαστή μαζί με έλεγχο της επίδοσής του.

Ιδιαίτερα Μαθήματα και Ειδικά Τμήματα

Εκτός από τη διδασκαλία σε γκρουπ, το Abbey προσφέρει και ιδιαίτερα μαθήματα, τα οποία χρεώνονται με την ώρα. Με τα ιδιαίτερα μαθήματα οι μαθητές μπορούν να έχουν στη διάθεσή τους αποκλειστικό χρόνο με ειδικούς καθηγητές, για να επαναλάβουν σημεία που ίσως δεν κατανόησαν πλήρως, ή για να ασχοληθούν με εντελώς νέα θέματα. Αυτό είναι χρήσιμο όχι μόνο για τα Αγγλικά, αλλά και για ενίσχυση μαθημάτων ειδικοτήτων, κάτι που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιό περιζήτητο.
Το Abbey διαθέτει Καλλιτεχνικά, Μαθηματικά, Υπολογιστές, Οικονομικά και άλλα σαν μέρος των προ-πανεπιστημιακών προγραμμάτων Foundation, ή προγραμμάτων γενικής επιμόρφωσης. 

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Αθήνα: 210 74 88 131
  • Θεσσαλονίκη: 2316 009 404
  • info@abbeycollege.gr